Skip to main content

Już ponad 60 mln zł w funduszach indeksowych

Styczeń był kolejnym miesiącem dynamicznego wzrostu wartości aktywów w trzech funkcjonujących obecnie w Polsce funduszach indeksowych. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) aktywa tych podmiotów zwiększyły się w pierwszym miesiącu 2011 r. o 19,4 mln zł (46,4%) do 61,2 mln zł.

Wzrost ten to w głównej mierze zasługa subfunduszu Quercus lev, którego aktywa zwiększyły się o 17,1 mln zł (62,9%) do 44,2 mln zł. Wzrosty aktywów netto pozostałych dwóch funduszy indeksowych okazały się znacznie skromniejsze – w przypadku Quercus short wzrost ten wyniósł 2,1 mln zł, a w przypadku Ipopema m-Indeks FIO jedynie 0,2 mln zł.

Największym funduszem indeksowym w Polsce jest obecnie Quercus lev, drugie miejsce zajmuje Ipopema m-Indeks FIO (12,5 mln zł), natomiast najmniejszym podmiotem jest Quercus short (4,5 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.