Skip to main content

Jak giełdowe spadki wpłynęły na krajowe fundusze ETF (cz. 6)

Aktualizacja: 6.04.2020 r.

Za nami kolejny tydzień, który na rynkach akcji przebiegł nadzwyczaj spokojnie biorąc pod uwagę zarówno to co działo się wcześniej, jak i coraz bardziej niepokojące informacje płynące z frontu walki z koronawirusem, a przede wszystkim ze świata gospodarki i rynku pracy. Indeks S&P 500 spadł w tym tygodniu o 2,1%, a indeks Dow Jones Industrial Average o 2,7%, co zapewne należy potraktować jako odreagowanie bardzo dynamicznych wzrostów, jakie miały miejsce tydzień wcześniej. Warto jednak także zwrócić uwagę na to, że podczas czterech ostatnich sesji oba indeksy trzykrotnie straciły na wartości, w niewielkim jeszcze stopniu dyskontując złe wiadomości napływające z amerykańskiego rynku pracy i amerykańskiej gospodarki. Mniejszą zmienność obserwowano też na GPW w Warszawie (tylko dwukrotnie indeks WIG20 wzrósł lub spadł więcej niż 2 procent), a cały tydzień na rynku największych spółek okazał się najlepszy od początku bessy (indeks blue chipów wzrósł o 2,1%).

Wśród indeksów odwzorowywanych przez główne ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie dopiero drugi raz od rozpoczęcia spadków lepiej poradził sobie indeks dużych spółek (WIG20TR) zyskując na wartości 2,07% podczas gdy indeks średnich firm (mWIG40TR) zniżkował o 0,14% (to trzeci z rzędu minimalny tygodniowy spadek tego indeksu). Dokładność naśladowania stóp zwrotu indeksu WIG20TR przez fundusz Beta i fundusz Lyxora była bardzo wysoka – różnica odwzorowania wyniosła zaledwie (odpowiednio) 4 i 1 punkt bazowy. Podobnie było w przypadku funduszu Beta naśladującego indeks średnich firm – jego tygodniowa stopa zwrotu była tylko o 4 punkty bazowe niższa niż indeksu.

Pamiętając, iż giełdowe wyceny ETF-ów nie zawsze precyzyjnie odzwierciedlają notowania indeksów – co jest zwykle spowodowane nie zawsze efektywnym działaniem animatora – przeanalizujmy tego tygodniowe stopy zwrotu ETF-ów na tle indeksów. Tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF zyskały na wartości 0,82%, co oznacza znaczące (ponad 1,2 pkt. proc.) dyskonto w stosunku do wyniku indeksu WIG20TR. Znacznie lepiej wypadł fundusz Beta ETF WIG20TR, którego certyfikaty inwestycyjne zwyżkowały w tym tygodniu o 1,87% (dyskonto 0,2 pkt. proc.). Najlepiej jednak w stosunku do notowań replikowanego indeksu zachował się fundusz Beta ETF mWIG40TR, którego stopa zwrotu (-0,18%) była jedynie o 4 punkty bazowe niższa od stopy zwrotu indeksu mWIG40TR.

Kończący się tydzień był również najspokojniejszy biorąc pod uwagę napływ kapitału do analizowanych ETF-ów. Fundusz Beta ETF WIG20TR wyemitował w tym 20 tys. nowych certyfikatów, a tym samym ich liczba wzrosła o 1,5%. Fundusz Beta ETF mWIG40TR wyemitował w tym tygodniu 10 tys. nowych certyfikatów, co oznacza wzrost jedynie o 0,5%. Natomiast fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF wyemitował w tym tygodniu 8,7 tys. nowych tytułów uczestnictwa (wzrost o 1,4%).

W najbliższych dniach nie należy spodziewać się pozytywnych wieści ze sfery realnej gospodarki, co – zakładając że informacje te nie zostały jeszcze zdyskontowane przez inwestorów – może spowodować wyraźne pogorszenie się nastrojów na giełdowych parkietach. Względny spokój jakiego doświadczyliśmy w tym tygodniu może być zatem przysłowiową „ciszą przed burzą”, jaka może przetoczyć się przez rynki akcji w najbliższych dniach i tygodniach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.