Skip to main content

Jak giełdowe spadki wpłynęły na krajowe fundusze ETF (cz. 2)

Aktualizacja: 9.03.2020 r.

Za nami drugi tydzień gwałtownych zmian na rynkach akcji na GPW w Warszawie. Choć w tym tygodniu spadki wyhamowały (a początek tygodnia okazał się wręcz znakomity), pogorszenie nastrojów w drugiej części tygodnia sprawiło, że główne indeksy warszawskiej giełdy kończą tydzień na minusie lub niewielkim plusie.

Zachowanie funduszy ETF odwzorowujących stopy zwrotu indeksu WIG20TR – podobnie jak w ubiegłym tygodniu – było bardzo zróżnicowane. Wycena giełdowa tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF wzrosła w tym tygodniu (od 28 lutego do 6 marca) o 0,78%, czyli były one w całym tym okresie notowane z niewielką premią wobec stopy zwrotu indeksu WIG20TR (-0,23%). Przeciwna sytuacja miała miejsce w przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20TR, których stopa zwrotu (-7,48%) okazała się znacznie niższa od stopy zwrotu indeksu. Była to jednak konsekwencja zdarzenia z końca sesji giełdowej z 28 lutego (opisanego szczegółowo w poprzednim tekście z cyklu „Jak giełdowe spadki wpłynęły na krajowe fundusze ETF”), kiedy to zlecenie PKC jednego z inwestorów sprawiło, iż kurs zamknięcia znalazł się na poziomie o blisko 8% wyższym od NAV. Ubiegłotygodniowa znacząca premia (w skali tygodnia) zamieniła się zatem w tym tygodniu w znaczące dyskonto. W ujęciu dwutygodniowym zarówno relacja stopy zwrotu funduszu Beta ETF WIG20TR (-15,41%) do stopy zwrotu indeksu WIG20TR (-15,50%), jak też relacja stopy zwrotu funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF (-15,35%) do stopy zwrotu tego samego indeksu wyglądają już bardzo dobrze (tylko minimalne dyskonta). Warto także dodać, iż po spadkach w tym tygodniu giełdowa wycena certyfikatów Beta ETF WIG20TR obniżyła się na zakończenie piątkowej sesji do najniższego poziomu w historii (30,07 zł).

Różnica pomiędzy giełdową stopą zwrotu certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF mWIG40TR (+1,62%) a stopą zwrotu indeksu mWIG40TR (+0,79%) była co prawda wyższa niż w ubiegłym tygodniu, jednak premia w stosunku do indeksu nie okazała się zbyt wysoka.

Jakość odwzorowania indeksów przez wyceny księgowe (NAV) analizowanych ETF-ów okazała się ponownie bardzo dobra. Zarówno w przypadku funduszu Beta ETF WIG20TR, jak i funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF ich tygodniowa stopa zwrotu była minimalnie niższa od stopy zwrotu indeksu WIG20TR – odpowiednio o 0,04 pkt. proc. (-0,27%) i 0,01 pkt. proc. (-0,24%). Nieznacznie niższą stopę zwrotu od replikowanego indeksu osiągnął również fundusz Beta ETF mWIG40TR (0,75%).

Po raz kolejny sporym zaskoczeniem może być to, w jaki sposób zareagowali na giełdowe turbulencje inwestorzy na GPW w Warszawie. Podobnie jak tydzień wcześniej także i teraz inwestorzy zgłosili niewielki popyt na certyfikaty funduszy Beta ETF WIG20TR (fundusz wyemitował w tym tygodniu 17 tys. nowych certyfikatów) i Beta ETF mWIG40TR (fundusz wyemitował 14 tys. nowych certyfikatów). Z kolei liczba tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF zwiększyła się o 23,3 tys., czyli o 4,5%.

Nie ulega wątpliwości, że to nie koniec dużej zmienności na giełdowych parkietach, stąd też kolejny tydzień przyniesie z pewnością nowe ciekawe obserwacje dotyczące krajowych funduszy ETF. Wiele niestety wskazuje, że może on zakończyć się kolejnymi znaczącymi spadkami indeksów, a zatem także kolejnymi historycznymi minimami w przypadku wycen części analizowanych ETF-ów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.