Skip to main content

Ipopema TFI poszerzy wkrótce swoją ofertę o fundusz indeksowy

Ipopema TFI utworzy wkrótce nowy fundusz inwestycyjny – IPOPEMA m-INDEKS FIO. Towarzystwo otrzymało zgodę KNF na jego utworzenie towarzystwo 19 marca, zaś zapisy na jednostki uczestnictwa funduszu były prowadzone od 14 do 19 maja.

Będzie to fundusz indeksowy, dążący do wiernego odwzorowania składu portfela spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 obliczanego i publikowanego przez GPW w Warszawie. Uczestnicy tego funduszu uzyskają w ten sposób ekspozycję na akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40, który jednocześnie będzie stanowił jego benchmark. Fundusz inwestować będzie wyłącznie w akcje spółek wchodzących w skład ww. indeksu lub w kontrakty terminowe, których bazę stanowi ww. indeks.

Choć na polskim rynku funkcjonuje obecnie 16 funduszy inwestycyjnych akcji małych i średnich spółek rynku krajowego (według danych IZFiA), będzie to pierwszy na polskim rynku finansowym fundusz indeksowy wiernie odzwierciedlający zachowanie indeksu średnich spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.