Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – IV kwartał 2011 r.

Według opublikowanych w lutym kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu IV kwartału 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych tylko jednego podmiotu.

Fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzany przez BPH TFI posiadał na koniec 2011 r. 24 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (tyle samo trzy miesiące wcześniej) o łącznej wartości 2384 tys. zł, co stanowiło 12,21% jego aktywów (wobec 2263 tys. zł i 11,07% w końcu września 2011 r.). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 39,3%.

Z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF zrezygnował z IV kwartale 2011 r. zarządzający funduszem Opera Za 3 Grosze FIZ – jeszcze na koniec III kwartału 2011 r. fundusz ten posiadał tytuły uczestnictwa czterech ETF-ów Proshares o łącznej wartości 2799 tys. zł, co stanowiło 18,7% jego aktywów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.