Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – IV kwartał 2010 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych w połowie lutego przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu grudnia 2010 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych dwóch podmiotów.

Fundusz Opera Za 3 Grosze FIZ zarządzany przez Opera TFI posiadał na koniec IV kwartału:

  • 6,5 tys. walorów Direxion Emerging Markets Bull 3x ETF (o 0,5 tys. więcej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 796 tys. zł stanowiących 4,04% jego aktywów ogółem (wobec 3,35% w końcu III kwartału); wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 15,2%;

  • 3,2 tys. walorów Direxion Daily Latin America Bull 3X ETF (instrument ten pojawił się po raz pierwszy w portfelu funduszu) o wartości 385 tys. zł stanowiących 1,96% jego aktywów ogółem; wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 1,9%;

  • 6,8 tys. walorów Market Vectors Russia ETF (instrument ten pojawił się po raz pierwszy w portfelu funduszu) o wartości 764 tys. zł stanowiących 3,88% jego aktywów ogółem; wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 0,1%.

Fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzany przez BPH TFI posiadał na koniec grudnia 78 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (o 18 tys. więcej niż trzy miesiące wcześniej) o łącznej wartości 7 313 tys. zł, co stanowiło 31,51% jego aktywów (wobec 18,48% w końcu III kwartału). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 22,8%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF zniknęły natomiast z portfela funduszu Opera Terra FIZ, który jeszcze w końcu III kwartału 2010 r. posiadał 9,2 tys. walorów ETF Proshares Ultra Real Estate o wartości 1 198 tys. zł stanowiących 19,08% jego aktywów ogółem.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.