Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – III kwartał 2011 r.

Według opublikowanych na początku listopada kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu III kwartału 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych dwóch podmiotów.

Największe zaangażowanie na rynku funduszy ETF wykazał fundusz Opera Za 3 Grosze FIZ zarządzany przez Opera TFI, który posiadał w portfelu w końcu września cztery różne ETF-y ProShares. Najwięcej środków zainwestował w ProShares Ultrashort DJ-UBS Crude Oil ETF – 5,25 tys. walorów o wartości 1 114 tys. zł, stanowiących 7,44% jego aktywów ogółem (wartość tych walorów w stosunku do ceny nabycia wzrosła o 18,5%). Niecałe 5 proc. aktywów funduszu (4,53%) stanowiły w końcu września jednostki ProShares ETF Short S&P 500 (4,5 tys. walorów o wartości 678 tys. zł; w stosunku do ceny nabycia ich wartość wzrosła o 1,3%). Blisko 4 proc. aktywów (3,60%) stanowiły tytuły uczestnictwa funduszu ProShares Ultrashort Euro ETF (8,6 tys. walorów o wartości 539 tys. zł; w stosunku do ceny nabycia ich wartość wzrosła o 20,3%). Nieco ponad 3 proc. aktywów funduszu stanowiły natomiast tytuły uczestnictwa funduszu ProShares Ultrashort Oil & Gas ETF (3,6 tys. walorów o wartości 468 tys. zł; w stosunku do ceny nabycia ich wartość wzrosła o 15,6%). Z portfela tego funduszu zniknęły natomiast tytuły uczestnictwa Market Vectors Russia ETF, które trzy miesiące wcześniej stanowiły jeszcze 3,5% jego aktywów.

Fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzany przez BPH TFI posiadał na koniec września 24 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (tyle samo trzy miesiące wcześniej) o łącznej wartości 2 263 tys. zł, co stanowiło 11,07% jego aktywów (wobec 2 138 tys. zł i 10,26% w końcu czerwca br.). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 32,2%.

Z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF zrezygnował z III kwartale br. zarządzający funduszem Opera Terra FIZ – jeszcze na koniec II kwartału 2011 r. fundusz ten posiadał 9 tys. walorów Proshares Ultra Real Estate, co stanowiło 32,3% jego aktywów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.