Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – II kwartał 2010 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych na początku sierpnia przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu czerwca tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych dwóch podmiotów:

  • funduszu BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzanego przez BPH TFI – fundusz posiadał na koniec czerwca 65 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (tyle samo co w marcu) o łącznej wartości 5 462 tys. zł, co stanowiło 20,65% jego aktywów (wobec 17,7% w końcu I kwartału). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 17,8%;

  • funduszu Opera Terra FIZ zarządzanego przez Opera TFI – fundusz posiadał na koniec II kwartału 9,2 tys. walorów ETF Proshares Ultra Real Estate (o 36,8 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 1 112 tys. zł stanowiące 19,23% jego aktywów ogółem (17,15% aktywów w marcu br.). Wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 92,7%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.