Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – I kwartał 2011 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych na początku maja 2011 r. przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu marca 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych trzech podmiotów.

Fundusz Opera Za 3 Grosze FIZ zarządzany przez Opera TFI posiadał na koniec I kwartału 2011 r.:

  • 4,6 tys. walorów Direxion Emerging Markets Bull 3x ETF (o 1,9 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 537 tys. zł stanowiących 2,87% jego aktywów ogółem (wobec 796 tys. i 4,04% w końcu IV kwartału 2010 r.); wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 9,1%;

  • 5,8 tys. walorów Market Vectors Russia ETF (o 1,0 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 681 tys. zł stanowiących 3,64% jego aktywów ogółem (wobec 764 tys. i 3,88% w końcu IV kwartału 2010 r.); wartość tych walorów w stosunku do ceny nabycia wzrosła o 4,6%.

Z portfelu tego funduszu zniknęły natomiast tytuły uczestnictwa funduszu Direxion Daily Latin America Bull 3X ETF – jeszcze w końcu 2010 r. stanowiły one 1,96% jego aktywów.

Fundusz Opera Terra FIZ zarządzany przez Opera TFI posiadał na koniec I kwartału 2011 r. 9 tys. walorów Proshares Ultra Real Estate (pojawiły się one w portfelu tego podmiotu ponownie po kilkumiesięcznej przerwie) o łącznej wartości 1 455 tys. zł, co stanowiło 30,70% jego aktywów. W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 5,5%.

Fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzany przez BPH TFI posiadał na koniec marca 33 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (o 45 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej) o łącznej wartości 3 196 tys. zł, co stanowiło 14,13% jego aktywów (wobec 7 313 tys. zł i 31,41% w końcu 2010 r.). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 35,8%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.