Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – I kwartał 2010 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych na początku maja przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu marca tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy typu ETF znajdowały się w portfelach inwestycyjnych jedynie dwóch podmiotów:

  • funduszu BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzanego przez BPH TFI – fundusz posiadał na koniec marca 65 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (o 57 tys. mniej niż we wrześniu) o łącznej wartości 4900 tys. zł (spadek o 49,4%), co stanowiło 17,7 % jego aktywów (wobec 32,2% w końcu IV kwartału 2009 r.). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 5,7%;

  • funduszu Opera Terra FIZ zarządzanego przez Opera TFI – fundusz posiadał na koniec I kwartału 46 tys. walorów ETF Proshares Ultra Real Estate (o 16 tys. więcej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 590 tys. zł stanowiące 17,15% jego aktywów (9,29% aktywów w grudniu 2009 r.). Wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia o 86,1%;

W stosunku do końca 2009 r. z inwestycji w ETF-y zrezygnował Investor FIZ (trzy miesiące wcześniej posiadał 1400 walorów funduszu DBX SX BNKS ST).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.