Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF-y – październik 2009 r.

Podobnie jak przed miesiącem dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI i Idea TFI – opublikowały informacje o zaangażowaniu swoich funduszy otwartych w ETF-y. W przypadku Skarbca TFI dotyczyło to subfunduszy Skarbiec-Rynków Surowcowych i Skarbiec-Private Equity oraz funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, natomiast w przypadku Idea TFI subfunduszy Idea Globalny i Idea Surowce Plus.

Tak jak we wrześniu spośród trzech (sub)funduszy Skarbca największe zaangażowanie na rynku ETF-ów wykazał Skarbiec-Rynków Surowcowych – wszystkie 10 największych pozycji w jego portfelu inwestycyjnych stanowiły w końcu października ETF-y oparte o surowce (ropę, miedź, złoto, sukier, kawę, srebro, nikiel) oraz o indeksy rynku towarowego. Ich łączny udział w aktywach nieznacznie zmniejszył się w porównaniu z wrześniem (o 0,41 pkt. proc.), natomiast skład pozostał identyczny. Największy udział w portfelu posiadają nadal: LYXOR ETF Commodities CRB (9,33%), ETFS Crude Oil (8,81%), United States Oil Fund LP (7,81%), ETFS Copper (6,85%) i ETFS Gold (6,18%). W porównaniu z wrześniem w największym stopniu zwiększyło się zaangażowanie subfunduszu w ETFS Crude Oil (+0,64 pkt. proc.), natomiast najbardziej spadło zaangażowanie w ETFS Sugar (-0,72 pkt. proc.) i ETFS Silver (-0,36 pkt. proc.). Październikowa stopa zwrotu Skarbca-Rynków Surowcowych wyniosła 3,50%, co było jedenastym rezultatem wśród (sub)funduszy otwartych dostępnych dla klientów indywidualnych.

Pięć ETF-ów znajdujących się w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych stanowi nieco mniej niż jedną trzecią aktywów tego podmiotu (32,29%). Oznacza to, że w październiku zaangażowanie to zmniejszyło się o 3,38 pkt. proc. – w największym stopniu zmalał udział w akywach Lyxor ETF Turkey EURO (o 0,87 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (o 0,75 pkt. proc.). Największe znaczenie w portfelu funduszu mają – tak jak przed miesiącem – iShares MSCI Brazil (10,63%) (druga pozycja wśród największych inwestycji funduszu ogółem) oraz iShares MSCI Emerging Markets (6,47%) (szóste miejsce wśród największych inwestycji funduszu ogółem). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w październiku 0,31%.

Największe zmiany – jeśli chodzi o inwestycje w ETF-y – zaszły w portfelu subfunduszu Skarbiec-Private Equity. Liczba ETF-ów wśród 10 najważniejszych pozycji tego podmiotu skurczyła się do trzech – w październiku z tego grona wypadł db x-trackers – LPX MM PRIVATE EQUITY ETF. Znacząco wzrósł natomiast udział w aktywach Lyxor ETF Privex (o 2,36 pkt. proc.) i PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (o 1,09 pkt. proc.). Ten ostatni ETF stał się w ten sposób najważniejszą pozycją w portfelu subfunduszu (6,62%), wyprzedzając minimalnie Lyxor ETF Privex (6,59%). Łącznie w trzech ETF-ach (oprócz ww. także w iShares S&P Listed Private Equity) subfundusz ulokował 18,78% swoich aktywów. Stopa zwrotu Skarbca-Private Equity wyniosła w październiku (-3,87%).

W niewielkim stopniu wzrosło w październiku zaangażowanie w ETF-y dwóch subfunduszy Idei. Udział ETF-ów w portfelu Idea Globalny zwiększył się z 44,0% do 47,5%, zaś w portfelu Idea Surowce Plus z 41,0% do 43,0%. Stopa zwrotu pierwszego z wymienionych subfunduszy wyniosła w minionym miesiącu (-0,57%), natomiast wynik subfunduszu Idea Surowce Plus (6,89%) okazał się najlepszym rezultatem na całym rynku funduszy inwestycyjnych w październiku. Również 12-miesięczna stopa zwrotu tego subfunduszu (92,76%) jest najwyższą spośród wszystkich krajowych funduszy otwartych dostępnych dla klientów indywidualnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.