Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – sierpień 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu sierpnia 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca i ING (we wrześniu kart funduszy nie opublikowała Idea TFI).

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,71% aktywów – spadek o 0,15 pkt. proc. w porównaniu z końcem lipca), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (trzecia pozycja w portfelu, 10,33% aktywów – wzrost o 0,33 pkt. proc.), iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 9,40% aktywów – spadek o 0,06 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Turkey EURO (piąta pozycja w portfelu, 9,33% aktywów – wzrost o 0,34 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w sierpniu 0,34%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 sierpnia 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (18,55% aktywów – wzrost o 0,54 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (16,45% aktywów – wzrost o 0,41 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (15,12% aktywów – wzrost o 1,33 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (9,30% aktywów – wzrost o 0,34 pkt. proc.) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (8,97% aktywów – wzrost o 0,24 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu 1,97%.

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu sierpnia również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (12,87% aktywów – spadek o 2,28 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (12,05% aktywów – wzrost o 0,65 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (11,82% aktywów – spadek o 2,00 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,58% aktywów – wzrost o 0,42 pkt. proc.), oraz iShares MSCI Korea (9,10% aktywów – po raz pierwszy w gronie pięciu największych inwestycji subfunduszu). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w sierpniu (-2,43%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu sierpnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – o 0,91 pkt. proc. mniej niż w końcu lipca. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w sierpniu o 0,64%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.