Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – sierpień 2011 r.

Według opublikowanych przez kilka TFI comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu sierpnia 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF. Największą inwestycją tego podmiotu, z ponad dziesięcioprocentowym udziałem w portfelu, były tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers – DAX ETF (11,96% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,33 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 8,36% aktywów – wzrost o 1,71 pkt. proc.), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (czwarta pozycja w portfelu, 8,33% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po czteromiesięcznej przerwie) oraz Lyxor ETF MSCI India (piąta pozycja w portfelu, 8,23% aktywów – wzrost o 1,54 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w sierpniu 9,39%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 sierpnia znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF (tych samych co miesiąc wcześniej). Największe lokaty tego subfunduszu to: RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (18,97% aktywów – wzrost o 0,74 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (18,78% aktywów – spadek o 1,29 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (18,72% aktywów – spadek o 1,53 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (17,96% aktywów – wzrost o 1,53 pkt. proc.) oraz AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (9,49% aktywów – spadek o 2,05 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu 0,28%.

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu sierpnia wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (23,25% aktywów – wzrost o 1,37 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (10,49% aktywów – wzrost o 1,41 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (9,73% aktywów – wzrost o 1,57 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (9,12% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po sześciomiesięcznej przerwie) oraz ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (8,80% – wzrost o 0,99 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu (-8,90%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu sierpnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 5,98% jego aktywów – o 3,75 pkt. proc. więcej niż w końcu lipca. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w sierpniu (-17,82%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących, po miesięcznej przerwie, ponownie wrócił do inwestycji w tego typu instrumenty finansowe. W dniu 31 sierpnia ulokował w nich 16,27% swoich środków finansowych. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w sierpniu (-8,17%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu sierpnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,35% aktywów – o 0,04 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w sierpniu o 11,77%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.