Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – marzec 2011 r.

Według opublikowanych przez niektóre TFI comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu marca 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się tytuły uczestnictwa ośmiu funduszy ETF. Po raz pierwszy tej grupie znalazł się db x-trackers – DAX ETF i to jako druga pozycja w aktywach (9,61%). Wciąż najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego funduszu pozostaje Lyxor ETF Russia (10,49% aktywów – spadek o 0,19 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (czwarta pozycja w portfelu, 6,63% aktywów – wzrost o 0,09 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (piąta pozycja w portfelu, 6,62% aktywów – wzrost o 0,41 pkt. proc.), db x-trackers – MSCI WORLD TRN INDEX ETF (szósta pozycja w portfelu, 6,08% aktywów – spadek o 0,31 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (siódma pozycja w portfelu, 5,73% aktywów – wzrost o 0,20 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (ósma pozycja w portfelu, 5,53% aktywów – wzrost o 0,03 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (dziewiąta pozycja w portfelu, 5,26% aktywów – wzrost o 0,09 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w marcu 1,74%.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się tytuły uczestnictwa dziewięciu funduszy ETF. Trzy największe lokaty tego subfunduszu, stanowiące ponad 10% aktywów, to: RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF (15,28% aktywów – wzrost o 1,27 pkt. proc.), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (13,83% aktywów – wzrost o 1,52 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Russia (11,78% aktywów – wzrost o 5,17 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat tego subfunduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa: CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (8,85% aktywów – spadek o 4,97 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (8,00% aktywów – spadek o 5,10 pkt. proc.), ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (7,25% aktywów – spadek o 2,74 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (6,26% aktywów – wzrost o 2,26 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (6,02% aktywów – spadek o 3,56 pkt. proc.) oraz AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (2,35% aktywów – spadek o 0,92 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w marcu (-2,03%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu marca wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Dwoma największymi lokatami tego podmiotu, o udziałach w aktywach przekraczających 10 procent, były: Lyxor ETF Russia (19,55% aktywów – wzrost o 1,13 pkt. proc.) oraz iShares DAX DE (10,62% – po raz pierwszy wśród największych inwestycji subfunduszu). Pozostałe czołowe inwestycje tego Skarbca Alokacji Globalnej to: iShares FTSE BRIC 50 (9,66% aktywów – spadek o 2,68 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (8,74% aktywów – wzrost o 0,68 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (7,13% aktywów – spadek o 1,38 pkt. proc.), Source Markets PLC – Energy S&P US Select Sector Source ETF (7,05% aktywów – wzrost o 0,45 pkt. proc.), db x-trackers – MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF (6,70% aktywó1) – spadek o 4,70 pkt. proc.), ComStage ETF Nikkei 225 (5,12% aktywów – po raz pierwszy wśród największych inwestycji subfunduszu) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (5,03% aktywów – wzrost o 0,31 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w marcu 0,77%.

Ponadto subfundusz Skarbiec-Aktywnej Alokacji zainwestował część swoich aktywów w ETF-y. W końcu marca tytuły uczestnictwa Lyxor ETF Russia stanowiły 3,64% jego portfela (spadek wobec lutego o 0,09 pkt. proc.) – była to dziewiąta pod względem wielkości pozycja w jego aktywach.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu marca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 52% jego aktywów – o 2 pkt. proc. mniej niż w lutym. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w minionym miesiącu 0,03%. W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów zmniejszył się w porównaniu z lutym o 0,5 pkt. proc. i wynosił 2,5%. W marcu wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 1,95%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu marca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w marcu o 2,31%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.