Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – listopad 2011 r.

Według opublikowanych przez niektóre TFI comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu listopada 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 10,29% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,82 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 9,68% aktywów – wzrost o 0,83 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (czwarta pozycja w portfelu, 8,94% aktywów – spadek o 0,34 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu, 8,05% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po siedmiomiesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w listopadzie 2,29%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 listopada 2011 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (19,56% aktywów – wzrost o 1,37 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (19,43% aktywów – wzrost 1,89 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (19,05% aktywów – po raz pierwszy wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu), db x-trackers – DBLCI-OY Balanced ETF – I C (10,35% aktywów – po raz pierwszy wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu) oraz RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (9,75% aktywów – spadek o 8,60 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w listopadzie (-0,96%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu listopada wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (18,81% aktywów – wzrost o 0,77 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (12,42% aktywów – wzrost o 1,26 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,65% aktywów – spadek o 0,33 pkt. proc.), ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (9,64% aktywów – powrócił do grona pięciu największych inwestycji subfunduszu po dwumiesięcznej przerwie) oraz Lyxor ETF Russia (8,15% aktywów – powrócił do grona pięciu największych inwestycji subfunduszu po pięciomiesięcznej przerwie). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w listopadzie (-0,57%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu listopada tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 5,83% jego aktywów – o 5,40 pkt. proc. więcej niż w końcu października. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w listopadzie (-7,20%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu listopada w funduszach ETF 7,06% swoich środków finansowych – o 2,59 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w listopadzie (-7,52%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu listopada tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w listopadzie o 6,71%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.