Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – lipiec 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu czerwca 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca i ING (w sierpniu kart funduszy nie opublikowała Idea TFI).

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,86% aktywów – wzrost o 0,38 pkt. proc. w porównaniu z końcem czerwca), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (trzecia pozycja w portfelu, 10,00% aktywów – spadek o 2,55 pkt. proc.), iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 9,46% aktywów – wzrost o 0,27 pkt. proc.) oraz Lyxor ERTF Turkey EURO (piąta pozycja w portfelu, 8,99% aktywów – powrót do grona pięciu największych inwestycji funduszu po dwumiesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w lipcu 2,51%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 lipca 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (18,01% aktywów – spadek o 2,01 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (16,04% aktywów – spadek o 0,06 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (13,79% aktywów – spadek o 0,24 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (8,96% aktywów – spadek o 0,35 pkt. proc.) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (8,73% aktywów – po raz pierwszy wśród największych inwestycji subfunduszu). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lipcu 6,24%.

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu lipca również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (15,15% aktywów – spadek o 2,19 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (13,82% aktywów – spadek o 1,08 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (11,40% aktywów – wzrost o 0,52 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,16% aktywów – spadek o 0,17 pkt. proc.) oraz iShares FTSE BRIC 50 (8,03% aktywów – spadek o 6,43 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w lipcu 3,22%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu lipca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 17,20% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w lipcu o 3,39%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.