Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – kwiecień 2010 r.

W końcu kwietnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były – według informacji zaprezentowanych przez Skarbiec TFI – wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest nieprzerwanie iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 10,15% aktywów – wzrost w porównaniu z marcem o 5 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (6,97% aktywów – wzrost o 52 pkt. bazowe), iShares MSCI Emerging Markets (6,55% aktywów – wzrost o 13 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,74% aktywów – wzrost o 7 pkt. bazowych), a także iShares FTSE BRIC 50 (4,28% aktywów). Ten ostatni fundusz zastąpił w gronie 10 największych lokat fundusz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD, który znajdował się tam od listopada 2009 r. Ogółem w pięć funduszy ETF zostało zainwestowanych 32,69% aktywów funduszu – o 0,74 pkt. proc. więcej niż w marcu. Jego jednostka zyskała na wartości w kwietniu 2,40%.

W istotny sposób zmieniło się zaangażowanie na rynku ETF-ów subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych, którym od niedawna zarządza Grzegorz Zatryb. W końcu kwietnia wśród ośmiu jego największych inwestycji znajdowało się sześć funduszy ETF, z czego pięć to zupełnie nowe pozycje. Nowości te to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs (17,61% aktywów – największa obecnie pozycja w aktywach), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (15,54% aktywów), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (14,93% aktywów), AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (4,09% aktywów) oraz Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (0,87% aktywów). Jedynym funduszem ETF, który pozostał wśród największych inwestycji Skarbca-Rynków Surowcowych, okazał się Lyxor ETF Commodities CRB (16,41% aktywów – wzrost o 2,42 pkt. proc.). Z grona największych lokat tego podmiotu zniknęło natomiast w kwietniu siedem funduszy ETF Securities (ETFS Gold, ETFS Crude Oil, ETFS Nickel, ETFS Copper, ETFS Silver, ETFS Sugar i ETFS Coffee), a także PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w kwietniu 2,69%.

Należy także dodać, iż ETF-y są obecne także w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiły blisko 91% jego aktywów. Towarzystwo nie precyzuje jednak, czy są to udziały w klasycznych funduszach, czy w ETF-ach, jednak biorąc pod uwagę informacje ze sprawozdania finansowego za 2009 r. należy założyć, iż istotna część aktywów subfunduszu jest ulokowana właśnie w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii.

Z kolei według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w kwietniu bardzo znacząco zwiększył swoje zaangażowania w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. W końcu minionego miesiąca w portfelu tego subfunduszu instrumenty te stanowiły 77 proc. aktywów – aż o 62 pkt. proc. więcej niż w końcu marca i najwięcej od listopada 2009 r. W kwietniu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła 0,16%.

W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział tytułów uczestnictwa funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym zmalał o 5 pkt. proc. do 30,0%. Wśród inwestycji surowcowych realizowanych m.in. za pośrednictwem funduszy ETF największą ekspozycję podmiot ten posiada obecnie na surowce energetyczne (gaz, ropa) – 31,0%, aluminium – 7,0% oraz cynk i cynę – po 5,0%. W ubiegłym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 0,24%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Czwarta pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,22% aktywów – o 0,70 pkt. proc. mniej niż w marcu). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w kwietniu o 2,88% (wycena w EUR wzrosła o 1,83%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.