Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – czerwiec 2011 r.

Zgodnie z opublikowanymi przez kilka TFI comiesięcznymi informacjami o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu czerwca 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF – tych samym co miesiąc wcześniej. Największą inwestycją tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers – DAX ETF (10,55% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,63 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Russia (druga pozycja w portfelu, 10,12% aktywów – wzrost o 0,48 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (czwarta pozycja w portfelu, 6,55% aktywów – wzrost o 0,45 pkt. proc.) oraz iShares FTSE BRIC 50 (piąta pozycja w portfelu, 6,45% aktywów – wzrost o 0,21 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w maju 0,88%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 czerwca br. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF (także tych samych co w końcu maja). Największe lokaty tego subfunduszu to (w kolejności): Lyxor ETF Commodities CRB (21,29% aktywów – wzrost o 4,21 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (19,27% aktywów – wzrost o 0,33 pkt. proc.), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (17,61% aktywów – wzrost o 6,25 pkt. proc.), AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (11,19% aktywów – spadek o 3,11 pkt. proc.) oraz ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (5,98% aktywów – wzrost o 0,21 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w czerwcu (-5,27%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu czerwca wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (19,73% aktywów – wzrost o 2,27 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (8,72% aktywów – powrót do grona największych inwestycji po trzymiesięcznej nieobecności), iShares MSCI Brazil (7,83% aktywów – wzrost o 0,30 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (7,34% aktywów – wzrost o 0,10 pkt. proc.) oraz ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (6,71% – po raz pierwszy wśród najważniejszych lokat funduszu). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w czerwcu (-1,49%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu czerwca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy subfunduszu wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W subfunduszu Idea Rynków Wschodzących instrumenty te stanowiły 33,40% jego aktywów – o 2,30 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w czerwcu (-1,68%). Z kolei w portfelu subfunduszu Idea Surowce Plus ETF-y odpowiadały za 2,37% portfela inwestycyjnego. Subfundusz ten zanotował w czerwcu stratę na poziomie -1,02%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu czerwca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Piątą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,39% aktywów). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w czerwcu o 0,56%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.