Skip to main content

Inwestorzy na GPW w Warszawie wciąż dokupują ETF-y

Minął miesiąc od rozpoczęcia gwałtownych spadków na warszawskim parkiecie, warto zatem spojrzeć czy obserwowane przed ponad tygodniem tendencje dotyczące napływu kapitału do krajowych ETF-ów utrzymały się, czy też nastąpiło odwrócenie dotychczasowego trendu. Prezentowane poniżej dane dla trzech funduszy typu long odwzorowujących wyniki indeksów WIG20TR i mWIG40TR obejmują okres od 21 lutego do 20 marca 2020 r., jedynie w przypadku funduszu Lyxora kończą się na 19 marca 2020 r. (brak w tym momencie niektórych danych z 20 marca).

Wartość księgowa (NAV) certyfikatu inwestycyjnego funduszu Beta ETF WIG20TR obniżyła się w tym okresie o 28,82%. W tym czasie wyemitował on – w trakcie 13 emisji – aż 477,3 tys. nowych walorów, czyli liczba notowanych certyfikatów wzrosła w ciągu miesiąca aż o 58,6%! Zdecydowanie najwięcej nowych walorów fundusz wyemitował w dwóch ostatnich tygodniach – od 9 do 20 marca łączna wielkość emisji wyniosła aż 416,3 tys. certyfikatów. W tym okresie emisje certyfikatów miały miejsce codziennie i wahały się od 10 tys. do 80 tys. walorów. Poniższy wykres prezentuje zmiany NAV funduszu Beta ETF WIG20TR oraz liczby jego certyfikatów inwestycyjnych znajdujących się w obrocie na GPW w Warszawie, przyjmując za punkt wyjścia 21 lutego.

Wycena księgowa tytułu uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF zniżkowała przez ostatni miesiąc (do 19 marca) o 29,68%. W tym okresie fundusz przeprowadził 8 emisji certyfikatów, podczas których wyemitował 135,3 tys. nowych walorów (liczba notowanych certyfikatów wzrosła o 29,6%). W odróżnieniu od funduszu Beta, fundusz Lyxora największe emisje przeprowadził w pierwszej połowie analizowanego okresu (26 lutego i 5 marca), zaś w dwóch ostatnich tygodniach nowe emisje osiągały już wyraźnie mniejsze rozmiary (wyjątek stanowił 12 marca). Poniższy wykres prezentuje zmiany NAV funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz liczby jego tytułów uczestnictwa przyjmując za punkt wyjścia 21 lutego br.

Wartość księgowa certyfikatu inwestycyjnego funduszu Beta ETF mWIG40TR spadła od 21 lutego o 29,13%. Również ten fundusz nie tylko nie umarzał dotychczas certyfikatów inwestycyjnych, ale przeprowadził nowe emisje (w sumie 8), w efekcie których liczba wyemitowanych papierów wzrosła o 108 tys. (6,0%). Były one jednak relatywnie niewielkie – wahały się od 10 tys. do 23 tys. certyfikatów. Poniższy wykres prezentuje zmiany NAV funduszu Beta ETF mWIG40TR oraz liczby jego certyfikatów inwestycyjnych znajdujących się w obrocie na GPW w Warszawie, przyjmując za punkt wyjścia 21 lutego br.

Podsumowując – inwestorzy giełdowi wciąż trzymają nerwy na wodzy i zamiast masowo wycofywać kapitał z ETF-ów w czasie gwałtownych turbulencji na giełdowym parkiecie (jak wieszczyli niektórzy) dokupują tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy naśladujących zachowanie indeksów dużych i średnich spółek. Choć zwłaszcza z punktu widzenia funduszy replikujących indeks WIG20TR nowe emisje są znaczące (od 30% do prawie 60%), łączny napływ nowego kapitału do wszystkich analizowanych ETF-ów nie jest zbyt imponujący (ok. 46 mln zł). Ważne jednak, że tendencja jest nadal pozytywna, co może być jednym z nielicznych obecnie symptomów wskazujących na poprawę sytuacji w przyszłości. Innym pozytywnym sygnałem mogą być nowe emisje certyfikatów funduszu Beta ETF WIG20lev, który w ostatnich dniach (od 12 do 20 marca) wyemitował w sumie 45 tys. walorów (wzrost o 46,7%). Choć jest to z natury instrument spekulacyjny i krótkoterminowy, jego popularność świadczy niewątpliwie o tym, że aktywni inwestorzy giełdowi oczekują wzrostów indeksu blue chipów. Pamiętajmy jednak, że nastroje zmieniają się obecnie bardzo szybko i gwałtownie, tak więc oczekiwania rychłego zakończenia spadków na rynkach akcji są z pewnością przedwczesne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.