Skip to main content

Informacja nt. zmian prawnych związanych z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego (UTP)

W dniu wczorajszym zarząd GPW w Warszawie poinformował, że w dniu 12 października 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. Powyższe zmiany związane są w głównej mierze z procesem wdrażania przez Giełdę nowego systemu transakcyjnego (systemu UTP) i wynikają z potrzeby dostosowania regulacji giełdowych do warunków funkcjonowania obrotu giełdowego w tym systemie. Zmiany w Regulaminie Giełdy, o których mowa powyżej, wejdą w życie z dniem wdrożenia przez GPW nowego systemu transakcyjnego (systemu UTP), określonym przez Zarząd Giełdy w odrębnej uchwale. Zarząd Giełdy zwraca uwagę na przepisy § 3 – 5 Uchwały Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r., które określają ogólne zasady wdrożenia przez GPW nowego systemu transakcyjnego (systemu UTP).

Tekst ujednolicony Regulaminu Giełdy uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. zawiera poniższy plik.

W dniu 17 października 2012 r. zostały również uchwalone „Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP”, które również wejdą w życie z dniem wdrożenia przez GPW nowego systemu transakcyjnego (systemu UTP). W dokumencie tym następujące części odnoszą się do tytułów uczestnictwa funduszy ETF:

  • Dział I, Rozdział 2, Oddział 8 – wprowadzanie do obrotu giełdowego w trybie zwykłym tytułów uczestnictwa funduszy ETF (str. 16-17)

  • Dział IV, Rozdział 8 – Szczegółowe warunki obrotu na rynku kasowym tytułami uczestnictwa funduszy ETF (str. 72-73)

  • Dział VI, Rozdział 3, Oddział 4 – Transakcje pakietowe tytułami uczestnictwa funduszy ETF (str. 127-128)

Ponadto dokładność określania kursów tych instrumentów finansowych została zapisana w § 70, pkt. 3 i 6 (str. 63).

Tekst „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP” znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.