Skip to main content

Indeks WIGdiv na GPW w Warszawie

W dniu dzisiejszym (3 stycznia 2011 r.) GPW w Warszawie rozpoczęła publikowanie nowego indeksu – WIGdiv. Jest to indeks spółek dywidendowych, którego portfel obejmuje do 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 o najwyższych stopach dywidendy (skład indeksu i wagi poszczególnych spółek w jego portfelu w momencie rozpoczęcia jego publikacji znajdują się w poniższej tabeli).

WIGdiv jest indeksem dochodowym, a więc przy jego wyliczaniu pod uwagę będzie brana informacja o dywidendach i prawach poboru. Uczestnicy indeksu muszą legitymować się regularną wypłatą dywidendy (co najmniej 3 razy na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych). Lista uczestników indeksu będzie wyznaczana po ostatniej sesji sierpnia, zaś po ostatniej sesji lutego, maja i listopada będą aktualizowane wagi spółek w indeksie. Waga największych spółek nie może przekraczać poziomu 10%. Przy ustalaniu składu indeksu uwzględniany jest free float.

Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2010 r., a wartością bazową 1000 punktów. Teoretyczna wartość indeksu jest obliczana od godziny 8.30 do otwarcia indeksu co 60 sekund. Po rozpoczęciu notowań wartość indeksu jest podawana co 60 sekund. Wstępna wartość zamknięcia indeksu jest podawana o godzinie 17.40, a ostateczna o godzinie 17.45.

Poza walorami informacyjnymi indeks WIGdiv może stanowić podstawę dla funduszy inwestycyjnych oraz funduszy typu ETF. Celem utworzenia WIGdiv jest także kreowanie dobrych praktyk wśród spółek giełdowych, które dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.