Skip to main content

Indeks spółek ukraińskich na GPW w Warszawie

4 maja 2011 r. GPW w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację indeksu WIG-Ukraine.

Indeks ten jest drugim indeksem narodowym obliczanym przez warszawską giełdę. Dołączył on do publikowanego przez GPW od grudnia 2003 r. indeksu polskich spółek WIG-PL, który również 4 maja zmienił nazwę na WIG-Poland.

W skład nowego indeksu wchodzą wszystkie spółki ukraińskie notowane na Głównym Rynku GPW w Warszawie: Agroton, Astarta Holding, Kernel Holding, Milkiland i Sadovaya Group. W indeksie uwzględniane będą spółki posiadające główną siedzibę w Ukrainie lub prowadzące tam zdecydowaną większość swojej działalności operacyjnej. Spółki w indeksie WIG-Ukraine muszą posiadać przynajmniej 10 proc. free float oraz należeć do jednego z następujących segmentów na Głównym Rynku GPW: 250PLUS, 50PLUS albo 5PLUS. Rewizja indeksu przeprowadzana będzie w cyklu kwartalnym. Nowi emitenci będą mogli być włączani do indeksu po trzech sesjach od debiutu.

„Indeks spółek ukraińskich notowanych na giełdzie poza Ukrainą to pierwszy taki indeks w Europie i jest on świadectwem rozwijających się relacji gospodarczych ukraińsko-polskich a także pomyślnej realizacji regionalnej strategii warszawskiej giełdy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie kontynuować działania podnoszące jej atrakcyjność dla przedsiębiorców i inwestorów, w tym również przez tworzenie „parkietu firm zagranicznych” notowanych na GPW. ” – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.