Skip to main content

Grudzień przyniósł rekordowy poziom aktywów funduszy indeksowych w 2015 roku

Koniec 2015 roku okazał się bardzo udany dla segmentu funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce, w minionym miesiącu WAN jedenastu funduszy indeksowych (dane te obejmują po raz pierwszy trzy subfundusze indeksowe uruchomione w końcu listopada przez Amundi TFI – ING BSK Indeks WIG 20, ING BSK Indeks MSCI EMU oraz ING BSK Indeks S&P 500) wzrosła o 37,1 mln zł (19,0%) do 231,9 mln zł. To najwyższy poziom aktywów tej kategorii funduszy w 2015 r. i tylko o 8,7 mln zł niższy od rekordowego wyniku z listopada 2013 r. W całym 2015 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 40,6 mln zł (21,2%), podczas gdy w 2014 roku aktywa tych funduszy zmniejszyły się o 14,1 mln zł (6,9%).

Tak optymistyczna wymowa grudniowych danych powinna być jednak skorygowana o fakt, iż istotny udział we wzroście aktywów całej omawianej kategorii funduszy miały nowouruchomione podmioty. W sumie ich aktywa wyniosły w końcu grudnia 24,3 mln zł – największym zainteresowaniem cieszył się subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 (15,9 mln zł). W przypadku pozostałych funduszy indeksowych aktywa pięciu podmiotów wzrosły (najwięcej Quercus lev – o 7,2 mln zł i Ipopema Short Equity – o 6,7 mln zł), a trzech spadły (najbardziej Ipopema m-Indeks FIO – o 5,7 mln zł). Ogółem WAN 8 funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) wyniosła w końcu grudnia 206,7 mln zł, czyli była o 16,9% wyższa niż w końcu listopada.

Subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, w końcu grudnia zarządzał środkami o wartości 16,8 mln zł – o 6,2% niższymi niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.