Skip to main content

GPW zdecydowała o zmianach dotyczących indeksów

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o zmianach w indeksach giełdowych. Indeks WIG20, będący indeksem cenowym skupiającym 20 najbardziej płynnych spółek na GPW, pozostanie głównym wskaźnikiem bazowym. Jednocześnie indeks WIG30 będzie nadal publikowany. Zmiana będzie miała również wpływ na rynek instrumentów pochodnych. Zarząd giełdy zdecydował bowiem o niewprowadzaniu instrumentów pochodnych na WIG30 w grudniu 2014 r. i rozwoju tych instrumentów w oparciu o indeks WIG20.

Decyzja o utrzymaniu indeksu WIG20 jako bazy dla instrumentów finansowych będzie miała wpływ na indeksy średnich i małych spółek, powiązane z tym indeksem, czyli mWIG40 i sWIG80. Publikacja indeksu mWIG40 będzie utrzymana, a z początkiem przyszłego roku przywrócony zostanie wskaźnik sWIG80 (obecnie obliczany jako benchmark TFI pod nazwą MiS80). Jednocześnie od początku 2015 r. GPW zaprzestanie publikowania indeksów WIG50 i WIG250. Oznacza to również, że kontrakty terminowe na indeks WIG50 nie zostaną wprowadzone do obrotu.

Decyzję dotyczącą indeksów przedyskutowaliśmy z Radą Giełdy, prowadziliśmy również szerokie konsultacje z uczestnikami rynku. Znacząca większość naszych klientów podkreśla, że WIG20 jest dla nich dalej głównym odniesieniem. Jednocześnie nie chcemy rezygnować z indeksu WIG30, bo uważamy, że spółki z jego portfela są atrakcyjne dla inwestorów i dlatego chcemy promować je, m.in. na zagranicznych rynkach. WIG30 ma swoją wartość na rynku, ale po analizie wyraźnie widać, że indeksem bazowym dla instrumentów finansowych jest WIG20 i że jest potrzeba kontynuacji mWIG40 oraz przywrócenia sWIG80. To jest pragmatyczne podejście do rynku, którym chcemy się kierować – mówi Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.