Skip to main content

GPW w Warszawie rozpocznie obliczanie indeksu dla spółek z Europy Centralnej i Wschodniej notowanych na warszawskim parkiecie

Zgodnie z uchwałą nr 472/2012 Zarządu GPW w Warszawie z 21 maja 2012 r. od 30 maja br. giełda będzie obliczać i podawać do publicznej wiadomości indeks WIG-CEE. Indeks ten może obejmować spółki z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier, których akcje notowane są na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie. Będzie to indeks dochodowy, uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw poboru, ważony kapitalizacją spółek (z uwzględnieniem liczby akcji w wolnym obrocie – free float). Rewizja kwartalna portfela indeksu będzie przeprowadzana po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia i polegać będzie na zmianie listy uczestników indeksu oraz aktualizacji ich pakietów akcji według stanu po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada. Udział w portfelu indeksu spółek z jednego państwa jest ograniczony do 50%, a jednej spółki do 10% (gdy liczba uczestników indeksu będzie mniejsza niż 30 udział akcji jednej spółki jest ograniczany do 25%).

Data bazowa indeksu to 31 grudnia 2010 r. Wartość bazowa indeksu wynosi 1000 pkt. Kapitalizacja bazowa wynosi 4.955.127.360 zł. Wartość indeksu będzie podawana z dokładnością do 0,01 pkt.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.