Skip to main content

GPW w Warszawie określiła listę ETF-ów dla których istnieje płynny rynek

W dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1544/2017 w sprawie określenia listy akcji i ETF-ów notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, dla których istnieje płynny rynek.

Uchwała została wydana na podstawie § 36c ust. 1 i 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r., oraz na podstawie § 49c ust. 1 i 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r.

Uchwała określa m.in. listę ETF-ów notowanych na rynku regulowanym, dla których istnieje płynny rynek, obowiązującą od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. (okres przejściowy). Instrumentami tymi są ETFDAX i ETFSP500.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.