Skip to main content

GPW w Warszawie obniżyła opłaty od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF

8 września Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 893/2010, zgodnie z którą stawka jednorazowej opłaty giełdowej za wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytułów uczestnictwa funduszy ETF wynosi 0,03% wartości emisyjnej (sprzedaży) danych tytułów uczestnictwa, jednak nie więcej niż 8 tys. zł (standardowo, w „Regulaminie Giełdy” jest to 0,03% wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 8 tys. zł i nie więcej niż 96 tys. zł).

Jednocześnie do wartości zerowej zostały obniżone opłaty od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF za:

  • wprowadzenie do obrotu giełdowego nowych tytułów uczestnictwa funduszy ETF, tego samego rodzaju co już notowane (standardowa stawka tej opłaty wynosi 0,0075% wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 96 tys. zł, z zastrzeżeniem że opłata minimalna 5 tys. zł obowiązuje przy pierwszych czterech wprowadzeniach tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF w danym roku kalendarzowym, zaś przy piątym i następnych wprowadzeniach tych instrumentów w danym roku kalendarzowym opłata minimalna wynosi 1 tys. zł)

  • dopuszczenie do obrotu giełdowego (standardowa stawka tej opłaty dla papierów wartościowych wynosi 3 tys. zł)

  • dopuszczenie do obrotu giełdowego każdych kolejnych papierów wartościowych tego samego rodzaju co już notowane na giełdzie (standardowa stawka tej opłaty wynosi 1,5 tys. zł)

  • złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego (standardowa stawka tej opłaty wynosi 3 tys. zł)

  • notowanie tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF (standardowa roczna stawka tej opłaty wynosi 0,02% wartości rynkowej, nie mniej niż 9 tys. zł i nie więcej niż 70 tys. zł)

Obniżki stawek opłat, o których powyżej , dotyczą wyłącznie opłat pobieranych od trzech pierwszych emitentów, których tytuły uczestnictwa zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, i obowiązują nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Uchwała weszła w życie a dniem podjęcia, tj. 8 września 2010 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.