Skip to main content

GPW w Warszawie chce, aby OFE mogły inwestować w ETF-y

W opublikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 3 października 2013 r. dokumencie „ Propozycje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczące kierunków zmian regulacji w zakresie polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w kontekście planowanej reformy systemu emerytalnego oraz propozycje dotyczące funkcjonowania trzeciego filara systemu emerytalnego” warszawska giełda, zaproponowała m.in. umożliwienie OFE lokowania aktywów w certyfikaty typu Exchange Traded Funds. Według GPW w Warszawie „na rozwiniętych rynkach ETFy oferują ogromne możliwości inwestycyjne i dywersyfikacje portfela, przy bardzo niskich kosztach zarządzania. Fakt, że ETFy notowane są na rynku zorganizowanym zapewnia niezbędną transparentność, płynność obrotu, wycenę i pewność rozliczeń”.

Warto również dodać, iż warszawska giełda zaproponowała także zwiększenie limitu inwestycji zagranicznych do 30% aktywów OFE począwszy od 2015 r. Jest to istotne także w kontekście inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF, gdyż jak dotychczas oferta tych instrumentów na rynku krajowym (tj. na GPW w Warszawie) jest bardzo skromna i obejmuje jedynie trzy tego rodzaju instrumenty finansowe (Lyxor UCITS ETF WIG20, Lyxor UCITS ETF S&P 500 oraz Lyxor UCITS ETF DAX).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.