Skip to main content

GPW rozpoczęła obliczanie indeksu spółek z regionu – WIG-CEE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 maja 2012 r. rozpoczyna obliczanie i publikację indeksu spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – WIG-CEE. Wskaźnik ten jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia.

Indeks WIG-CEE jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Jego portfel może obejmować spółki z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier, których akcje notowane są na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez giełdę warszawską.

Na listę uczestników indeksu WIG-CEE mogą być wpisane spółki z danego państwa, o ile na GPW (łącznie rynek regulowany i ASO) są notowane co najmniej dwie spółki z danego kraju i zostały one zakwalifikowane do różnych sektorów, zgodnie z zasadami klasyfikacji sektorowej stosowanej przez GPW.

W momencie uruchomienia indeksu WIG-CEE w skład jego portfela wchodzą akcje następujących spółek:

Wprowadzenie nowego indeksu zostało ogłoszone przez Ludwika Sobolewskiego, Prezesa GPW, podczas drugiej już edycji konferencji regionalnej IPO Summit, wydarzenia gromadzącego przedstawicieli spółek rozważających debiut giełdowy na GPW oraz globalnych banków i funduszy inwestycyjnych. Utworzenie wskaźnika dla spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest konsekwencją rosnącej liczby emitentów z krajów CEE, notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW, a także kolejnym krokiem giełdy warszawskiej mającym na celu umocnienie jej pozycji lidera w regionie.

„Naszym zamierzeniem było stworzenie takiego wskaźnika, który będzie reprezentatywny dla gospodarek całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej i sądzimy, że to właśnie kryterium może zainteresować inwestorów instytucjonalnych. Nie bez powodu ogłaszamy ten indeks właśnie dziś, w dniu kiedy warszawska giełda gości w swojej siedzibie kilkuset przedstawicieli europejskich rynków kapitałowych. Jedną z głównych przesłanek stworzenia tego indeksu jest bowiem pokazanie, że zagraniczne spółki notowane na warszawskim parkiecie zyskują dodatkowe wartości w postaci większej ekspozycji na inwestorów działających na największym, najbardziej płynnym i najbardziej różnorodnym rynku w naszej części Europy.” – skomentował wprowadzanie indeksu WIG-CEE Ludwik Sobolewski, Prezes GPW.

Wartości indeksu WIG-CEE zostały przeliczone wstecz do grudnia 2010 roku, a jego obecna wartość kształtuje się na poziomie 800 pkt.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.