Skip to main content

GPW obniży opłaty od transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF w ramach programu High Volume Provider

Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały Nr 1202/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW, stawki opłat operacyjnych na rynku kasowym m.in. dla tytułów uczestnictwa funduszy ETF na akcje z indeksów WIG20 lub WIG30 (z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu „cross”) o których mowa w pkt. 3.1.1 i 3.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy zostaną obniżone do:

  • 0,05 zł – opłata stała od zlecenia

  • 0,0087% – opłata od wartości zlecenia

  • łącznie od zlecenia – nie więcej niż 260 zł

Dla pozostałych tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF stawki te będą wynosiły:

  • 0,05 zł – opłata stała od zlecenia

  • 0,0051% – opłata od wartości zlecenia

  • łącznie od zlecenia – nie więcej niż 155 zł

Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach Uchwały Nr 1202/2013 i załącznika do tej uchwały, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, po uprzednim zakwalifikowaniu tego podmiotu do udziału w danej obniżce na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy.

Uchwała Nr 1202/2013 (która wraz z załącznikiem określającym szczegółowe warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME PROVIDER znajduje się w poniższym pliku) weszła w życie 11 października 2013 r. Będzie ona obowiązywać w odniesieniu do obrotu dokonywanego w okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.