Skip to main content

GPW obniża opłaty transakcyjne oraz opłaty za dane rynkowe dla Członków Giełdy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obniży opłaty dla Członków Giełdy, dotyczące transakcji na Głównym Rynku GPW i w ASO NewConnect od 1 listopada 2016 r. Obniżenie kosztów dla środowiska brokerskiego obejmuje zmniejszenie opłaty stałej od zlecenia oraz zmniejszenie opłaty miesięcznej za udostępnianie inwestorom indywidualnym danych giełdowych o pierwszej ofercie kupna/sprzedaży.

Obniżka opłat ma formę bezterminowej promocji, którą zostaną objęte wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. Najbardziej znacząca obniżka dotyczyć będzie zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA.

– Poziom opłat transakcyjnych jest jednym z istotnych czynników wpływających na atrakcyjność rynku. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć te kategorie opłat, na które zwracali uwagę nasi klienci – Domy Maklerskie, a które mogą wpłynąć pozytywnie na zainteresowanie ofertą GPW i poprawić pozycję konkurencyjną polskiego rynku kapitałowego. Obniżka kosztów dla Członków Giełdy jest wynikiem konsultacji z branżą brokerską oraz efektem polityki cenowej prowadzonej przez GPW, mającej na celu dostosowywanie poziomu opłat do oczekiwań jej klientów z zachowaniem interesu akcjonariuszy Giełdy oraz pobudzenie działalności inwestorów – powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Struktura obniżki opłat jest rezultatem konsultacji i uzgodnień pomiędzy GPW a Izbą Domów Maklerskich. Działanie jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami GPW i wpisuje się w długoterminową strategię Spółki.

– Proponowane przez GPW obniżki opłat transakcyjnych oraz opłat za dane rynkowe są rezultatem rozmów pomiędzy Giełdą a środowiskiem brokerskim. Wierzę, że obniżenie kosztów transakcyjnych przyczyni się do poprawy kondycji sektora maklerskiego, który wspiera polskie spółki w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i stymuluje aktywność na rynku. Dobra kondycja sektora maklerskiego może się przyczynić do zwiększenia obrotów na GPW, z korzyścią dla całego rynku kapitałowego, w szczególności zaś dla inwestorów. Dlatego obniżka opłat to krok we właściwym kierunku. Mamy nadzieję, na dalszą wspólną ocenę potrzeb środowiska maklerskiego, co może się przełożyć na kolejne działania w interesie rynku kapitałowego i polskiej gospodarki. Istotne, abyśmy wspólnie pracowali na rzecz rozwoju rynku kapitałowego – dodaje Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY – opłaty operacyjne na rynku kasowym

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.