Skip to main content

GPW konsultuje z rynkiem zastąpienie WIG20 indeksami WIG5 i WIG30

W ostatnich dniach Giełda zainicjowała konsultacje w obszarze modyfikacji indeksu największych spółek giełdowych na GPW. W tej sprawie do organizacji działających na rynku kapitałowym została skierowana oficjalna prośba o opinie odnośnie ewentualnego zastąpienia indeksu WIG20 przez indeksy WIG5 i WIG30. Intencją władz giełdy jest poznanie opinii poszczególnych organizacji, które staną się podstawą do dalszych decyzji Zarządu Giełdy w tym obszarze.Propozycja GPW obejmuje zastąpienie indeksu WIG20 przez dwa wskaźniki, które docelowo mają pełnić odmienne funkcje. WIG30 byłby indeksem stanowiącym wskaźnik koniunktury największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. WIG5 z założenia miałby być indeksem produktowym, pełniącym funkcję instrumentu bazowego dla nowych derywatów notowanych na GPW. Dyskutowane zmiany w naturalny sposób implikowałyby także modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Obecnie notowane na GPW kontrakty terminowe, opcje oraz jednostki indeksowe na WIG20 zostałyby zastąpione analogicznymi instrumentami, dla których instrumentem bazowym byłby WIG30. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, metodyka obydwu wskaźników byłaby zgodna z metodyką indeksu WIG20, jednakże obliczanego w formule dochodowej. Uczestnikami indeksów zostałyby spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością i posiadające najwyższą wartość akcji w wolnym obrocie.- Podstawowym celem dyskutowanych modyfikacji jest ożywienie rynku poprzez zwiększenie płynności zarówno rynku akcji, jak i rynku instrumentów pochodnych. Propozycja GPW jest jednak wynikiem znacznie szerszej dyskusji na temat strategii rozwoju rynków akcji i pochodnych oraz kwestii kosztów transakcyjnych instrumentów pochodnych, których obecna wysokość jest znaczącą barierą w rozwoju tego segmentu. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.