Skip to main content

GPW Benchmark publikuje nową dokumentację stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

30 listopada 2017 r. organizator Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR GPW Benchmark opublikował „Nową dokumentację stawek referencyjnych”, która wejdzie w życie 1 lutego 2018 r. W jej skład wchodzą „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR” oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”.

Kodeks postępowania reguluje relacje między GPW Benchmark, a bankami będącymi uczestnikami Fixingu stawek referencyjnych. Dokument prezentuje zakres rekomendowanych przez GPW Benchmark polityk, procedur i standardów postępowania banków, zgodnych z wymaganiami europejskiej reformy wskaźników referencyjnych.

Regulamin stawek referencyjnych jest dokumentem określającym zasady opracowywania wspomnianych stawek referencyjnych i ich publikacji oraz zasady ich stosowania przez użytkowników, takich jak na przykład instytucje kredytowe, emitenci papierów wartościowych czy fundusze inwestycyjne.

– Stawki referencyjne pełnią kluczową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc podstawę oprocentowania przeważającej części kredytów, jak również wyceny wielu instrumentów finansowych. Nadrzędnym celem działań GPW Benchmark jest wzmocnienie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, aby były one wiarygodne, adekwatne oraz reprezentatywne – powiedział Rafał Wyszkowski, prezes Zarządu GPW Benchmark.

Zmiana dokumentacji wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

– Publikacja „Nowej dokumentacji stawek referencyjnych” stanowi ważny krok w drodze do skutecznego dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do europejskich i światowych standardów. Dalsze działania w tym kierunku będziemy podejmować angażując kluczowych interesariuszy, takich jak NBP, KNF, UOKIK oraz instytucje rynku finansowego – kontynuował prezes Zarządu GPW Benchmark Rafał Wyszkowski.

Nowa dokumentacja stawek referencyjnych zastępuje dotychczas obowiązujący „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”. Aktualny „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR” oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR” są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark: www.gpwbenchmark.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.