Skip to main content

GPW Benchmark ogłasza rozpoczęcie publikacji nowych indeksów strategii

  • GPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii
  • Publikacja indeksów rozpoczyna się 4 września br.
  • Nowe indeksy strategii są kalkulowane z uwzględnieniem wartości indeksu WIG20TR oraz wskaźnika transakcyjnego WIRON

GPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii WIG20TRsht oraz WIG20TRlev. Nowe indeksy w swojej konstrukcji i celach pomiaru zjawisk ekonomicznych są indeksami analogicznymi do publikowanych już przez GPW Benchmark WIG20short i WIG20lev. W odróżnieniu od aktualnie kalkulowanych indeksów, które bazują na indeksie WIG20 oraz stawce referencyjnej WIBOR ON, nowe wskaźniki będą odzwierciedlały przebieg indeksu WIG20TR (dochodowa wersja indeksu WIG20) z uwzględnieniem wskaźnika transakcyjnego WIRON.

Indeks WIG20TRsht bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR tylko w przeciwnym kierunku. Jeśli więc indeks WIG20TR na danej sesji wzrośnie o 2%, to WIG20TRsht spadnie o 2%. Z kolei 2% spadek wartości WIG20TR na sesji doprowadzi do 2% wzrostu WIG20TRsht. 

Indeks WIG20TRlev także bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR, kierunek tego odzwierciedlenia jest zgodny z WIG20TR, jednak dwukrotnie większy. Jeśli więc indeks WIG20TR wzrośnie na sesji o 2%, to WIG20TRlev wzrośnie o 4%. Z kolei 2% spadek WIG20TR doprowadzi do 4% spadku WIG20TRlev. 

Dodatkowo w formule obu indeksów uwzględniony jest odpowiednio zysk lub koszt z inwestycji w portfel WIG20TR. W przypadku WIG20TRsht wynika on z zainwestowanej kwoty, którą inwestor otrzymuje za krótką sprzedaż portfela indeksu WIG20TR. W przypadku indeksu WIG20TRlev jest to koszt pożyczonego kapitału na zakup akcji z portfela WIG20TR. Zarówno zysk jak i koszt kapitału w nowych indeksach jest wyrażony wartością wskaźnika WIRON (w dotychczas publikowanych indeksach strategii WIBOR ON).

Inwestorzy z negatywnymi oczekiwaniami co do wyników giełdowych mają więc szansę wygenerować pozytywne zwroty ze swoich inwestycji, jeśli rynki spadną zgodnie z przewidywaniami (WIG20TRsht).

Inwestorzy oczekujący wzrostu kursów spółek na rynku mają szansę na podwojenie zwrotu z takiej inwestycji, jednocześnie muszą się licząc także z tym, że ich szansa na stratę także wzrasta podwójnie (WIG20TRlev).

Historyczne wartości nowych indeksów WIG20TRsht oraz WIG20TRlev zostały przeliczone wstecz począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r. (pierwsza wartość wskaźnika WIRON). Indeksy będą publikowane w trybie ciągłym co 15 sekund w godzinach 09:00-17:15.

Przebieg wartości nowych indeksów strategii WIG20TRsht i WIG20TRlev w porównaniu z indeksem WIG20TR.

Wykres 1. Przebieg indeksu WIG20TRsht vs. WIG20TR

Wykres 2. Przebieg indeksu WIG20TRlev vs. WIG20TR

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.