Skip to main content

GPW Benchmark centrum kompetencyjnym w zakresie zarządzania indeksami giełdowymi

  • GPW Benchmark jeszcze w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych z Głównego Rynku, NewConnect oraz TBSP, w tym m.in.: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80

  • Przejęcie administrowania indeksami jest związane z dostosowaniem się do wymogów Rozporządzenia PE i RE (UE) ws. wskaźników referencyjnych

  • Rozwój centrum kompetencyjnego w zakresie indeksów i wskaźników wpisuje się w strategię GK GPW

Zmiana zasad organizacji procesów zarządzania indeksami giełdowymi jest wynikiem obowiązującego od początku 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (tzw. BMR). W szczególności proces ten wiąże się z zapewnieniem odpowiednich ram funkcjonowania procesu kalkulacji indeksów, zgodnych z wymogami tego rozporządzenia, przejrzystości oraz zgodności procesów dotyczących kalkulacji indeksów od momentu gromadzenia danych wejściowych do publikacji indeksu.

GK GPW przeprowadziła szczegółowe analizy, dotyczące dostosowania się do wymogów rozporządzenia BMR, w wyniku których została podjęta decyzja o przeniesieniu realizacji procesu kalkulacji indeksów akcji oraz obligacji do GPW Benchmark S.A. GPW Benchmark S.A. została powołana w 2017 roku, jako centrum kompetencyjne w zakresie opracowywania indeksów i wskaźników referencyjnych, co jest zbieżne z założeniami strategii Grupy Kapitałowej, która zakłada zwiększanie oferty w zakresie sprzedaży produktów informacyjnych. Obecnie GPW Benchmark odpowiada za administrację stawkami referencyjnymi WIBID i WIBOR, w przypadku których realizowane są zaawansowane prace mające na celu dostosowanie ich do wymogów BMR.

– Przeniesienie kontroli nad indeksami rynku kapitałowego takimi jak WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80, TBSP.Index jest naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych działań wynikających z założeń zaktualizowanej strategii #GPW2022, której jednym z elementów jest integracja kompetencji w ramach poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej. GPW Benchmark po przejęciu organizacji fixingu stawek referencyjnych rozszerza swój zakres działalności o administrowanie indeksami rynku kapitałowego – mówi Jacek Fotek, Wiceprezes GPW.

W ramach GK GPW prowadzone są prace związane z wyodrębnieniem i przejęciem przez GPW Benchmark procesów administrowania indeksami giełdowymi. Przygotowywany jest także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zezwolenia na pełnienie funkcji administratora. Zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje przejąć operacyjnie funkcję administratora do końca 2019 r.

GPW Benchmark przejmie administrowanie wszystkimi 40 indeksami GPW, w tym najważniejszymi wskaźnikami: WIG20, mWIG40, sWIG80 i NCIndex oraz indeksem TBSP.Index (obecnie właścicielem jest BondSpot). Dostosowanie do wymogów BMR pozwoli na optymalizację procesów związanych z opracowywaniem i zarządzaniem indeksami, zapewniając ich wysoką jakość, nadzór nad metodą kalkulacji oraz przejrzystość i dostępność danych dla inwestorów.

– Stworzyliśmy odpowiednią strukturę, zaplecze merytoryczne i rodzime rozwiązania, co pozwoli w pełni przejąć odpowiedzialność przez GPW Benchmark za obliczanie i publikację indeksów giełdowych. W najbliższym czasie złożymy stosowny wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Wydania zgody spodziewamy się na jesieni, a pod koniec roku planujemy przejęcie administrowania indeksami giełdowymi – mówi Zbigniew Minda, Prezes GPW Benchmark.

Połączenie kompetencji w zakresie wskaźników referencyjnych w ramach spółek z jednej grupy kapitałowej jest europejskim trendem. Na takich samych zasadach działają w ramach struktur giełdowych specjalistyczne podmioty w Niemczech (STOXX) oraz Wielkiej Brytanii (FTSE Russell, IBA).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.