Skip to main content

GPW będzie do końca 2014 r. publikować benchmark MiS80

Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu wczorajszym, Giełda Papierów Wartościowych, na podstawie umowy o współpracę z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, do końca 2014 roku będzie publikować benchmark MiS80. Decyzja ta to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony funduszy inwestycyjnych.

Przeliczany dwa razy dziennie MiS80, dostępny na stronach internetowych GPW jest kontynuacją indeksu sWIG80 obliczanego od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. MiS80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie MiS80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Bieżące wartości oraz portfel MiS80 dostępne są w serwisach dystrybutorów informacji giełdowych oraz w serwisie internetowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.