Skip to main content

Fundusze indeksowe zyskały w maju blisko 10 mln zł

Utrzymuje się dobra passa funduszy indeksowych w Polsce. Aktywa tych podmiotów rosną nieprzerwanie od maja 2010 r. kiedy to pierwsze tego typu instrumenty finansowe pojawiły się (po dłuższej przerwie) na polskim rynku finansowym. W maju, według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 9,6 mln zł (11,8%) do poziomu 91,35 mln zł. Od początku 2011 roku aktywa tej grupy funduszy wzrosły już o 49,5 mln zł (118,5%).

Sektor funduszy indeksowych zawdzięcza majowy wzrost przede wszystkim subfunduszowi Quercus lev. Jego aktywa zwiększyły się bowiem o 6,4 mln zł do poziomu 65,6 mln zł. Aktywa subfunduszu Quercus short wzrosły o 3,0 mln zł do 11,0 mln zł, natomiast aktywa funduszu Ipopema m-Indeks FIO zwiększyły się o 0,25 mln zł do 14,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.