Skip to main content

Fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR notowany na GPW

  • Od dziś na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR
  • W skład indeksu sWIG80TR wchodzi 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW 
  • To ósmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds TFI, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i czwarty ETF debiutujący na GPW w 2021 r.

Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETF sWIG80TR Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

– Dostrzegamy duży potencjał w segmencie funduszy ETF, dlatego cieszymy się, że do obrotu został wprowadzony kolejny instrument umożliwiający inwestowanie pasywne. Dzięki nowemu funduszowi ETF opartemu na indeksie sWIG80TR uczestnicy rynku zyskują możliwość inwestycji poprzez jeden instrument w 80 spółek notowanych na Głównym Rynku.  Indeks sWIG80TR jest dobrze zdywersyfikowany pod względem reprezentowanych w nim branż (43 branże, 9 sektorów gospodarki). W ciągu ostatnich pięciu lat stopa zwrotu z tego indeksu wyniosła 70%. Mamy nadzieję, że nowy ETF spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks sWIG80TR, obejmujący mniejsze spółki notowane na warszawskiej giełdzie.

– Dzisiejszym debiutem Beta ETF sWIG80 podwoiliśmy w ciągu roku liczbę funduszy Beta notowanych na warszawskiej giełdzie. Jednak debiut Beta ETF na sWIG80TR jest szczególny, ponieważ jest to ostatni z głównych indeksów GPW – WIG20TR, mWIG40TR oraz właśnie sWIG80TR – które razem stanowią ponad 95% kapitalizacji polskiej giełdy, mierzonej indeksem WIG. Teraz każdy inwestor może samodzielnie odwzorować zachowanie szerokiego rynku. Indeks sWIG80TR to indeks małych spółek, które stanowią ważny silnik wzrostu warszawskiej giełdy. Mocno zdywersyfikowany portfel obejmuje 80 spółek z 43 branż o niskiej koncentracji, i może być istotnym elementem wielu portfeli inwestycyjnych. Wyzwania płynnościowe oraz ryzyka z tym związane są minimalizowane dzięki strukturze ETF, gdzie transakcje mogą być zawierane bezpośrednio pomiędzy inwestorami, bez wpływu na fundusz i rynek bazowy – powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

sWIG80TR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem sWIG80, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

– Beta ETF na sWIG80TR powstał w odpowiedzi na zgłaszane zainteresowanie inwestorów. Jest on dopełnieniem pełnej palety ETF-ów budowanych w oparciu o główne krajowe indeksy. Cieszę się z rozwoju tych instrumentów oraz z tego, że rynek jest w stanie reagować i odpowiadać na potrzeby inwestorów.
Dla klientów inwestujących w nowy instrument zaproponowaliśmy również promocyjną stawkę prowizyjną – 
mówi Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ SA.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.plwww.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl.

Szczegółowe informacje na temat polskiego funduszu typu ETF  na indeks sWIG80TR z znajdują się w prezentacji.

4 Replies to “Fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR notowany na GPW”

  1. Czy ten fundusz należy do grupy funduszy dystrybucyjnych czyli wypłacających dywidendę?

    • Panie Marku, dziękuję za pytanie. Fundusz Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ nie wypłaca dywidendy.

  2. Sorry niezbyt zrozumiałem… Czyli akumuluje dywidendę ? czy dywidendy Nie ma bo nie ma zysku ? ..no i niepokojąca nazwa FIZ – czyżby „1 way ticket” ?

    • Dziękuję za pytanie. Fundusz Beta sWIG80TR reinwestuje dywidendy pochodzące ze spółek należących do indeksu. Fundusz ma co prawda charakter zamknięty, bo tylko w takiej formie prawnej jak dotąd można tworzyć fundusze ETF (fundusze portfelowe) w Polsce, jednak działa w sposób zbliżony do funduszu otwartego, ma bowiem możliwość codziennej kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Nie jest to zatem „one way ticket”.

Twój email nie zostanie opublikowany.