Skip to main content

Fundusz odwzorowujący zmiany indeksu WIG20short w ofercie Ipopema TFI

21 grudnia 2012 r. Ipopema TFI uruchomiła w ramach funduszu parasolowego Ipopema SFIO nowy subfundusz – Ipopema Short Equity. Celem jego polityki inwestycyjnej jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20short, który odzwierciedla odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20. Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 poprzez zajmowanie krótkiej pozycji. Pozostałe środki są inwestowane w instrumenty dłużne i depozyty. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20. Portfelem subfunduszu zarządzają Krzysztof Cesarz oraz Łukasz Jakubowski.

Ipopema Short Equity to trzeci fundusz inwestycyjny na polskim rynku, który dąży do odwzorowania wyników indeksu WIG20short (pozostałe to Quercus short i Altus short). To jednocześnie jedenasty fundusz indeksowy oferowany przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.