Skip to main content

Fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF zmieni replikowany indeks

Jak poinformowała w dniu dzisiejszym spółka Lyxor notowany m.in. na GPW w Warszawie subfundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF należący do luksemburskiego funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg SICAV od 6 grudnia 2018 r. zmieni wskaźnik referencyjny z indeksu WIG20 na indeks WIG20TR. Jak stwierdza Lyxor: „Jedynym skutkiem tej zmiany będzie uwzględnienie zasad wypłaty dywidendy w metodologii wskaźników. Nowy wskaźnik jest wskaźnikiem opartym o przychód całkowity, co oznacza, że w obliczeniach jest uwzględniana zarówno cena udziałów bazowych, jak i przychody z tytułu dywidendy. Wszelkie inne zasady tworzenia wskaźników są zgodne metodologią wskaźnika WIG20”. Spółka podkreśla również, iż „Subfundusz (…) zachowa wszystkie inne cechy charakterystyczne, w szczególności kody stosowane w obrocie i opłaty za zarządzanie”.

To pierwsza zmiana wskaźnika referencyjnego funduszu ETF notowanego na GPW w Warszawie.

Przypomnijmy równocześnie, iż ten sam benchmark odwzorowuje także nowy fundusz ETF, który na początku stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony do obrotu na warszawski parkiet – Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.