Skip to main content

Fundusz Lyxor ETF WIG20 wypłacił drugą dywidendę

W dniu dzisiejszym (tj. 14 grudnia 2011 r.) zarządzany przez Lyxor Asset Management fundusz Lyxor ETF WIG20 odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 wypłacił dywidendę inwestorom, którzy posiadali jego tytuły uczestnictwa w dniu 6 grudnia br. Wysokość dywidendy wyniosła 9,68 zł na jeden tytuł uczestnictwa funduszu. Stopa dywidendy wyniosła 4,15%.

Dywidenda ta zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i osób prawnych mieszkających w Polsce jest zwolniona z opodatkowania, co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem (Lyxor ETF WIG20 jest subfunduszem luksemburskiego funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG), zgodnie z którą dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę z siedzibą na terytorium Luksemburga uzyskiwane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP są zwolnione z opodatkowania.

Pierwsza dywidenda w wysokości 4,59 zł na tytuł uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 została wypłacona 3 marca 2011 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.