Skip to main content

Fundusz Lyxor ETF S&P 500 wypłacił dywidendę

W dniu dzisiejszym (tj. 12 grudnia 2011 r.) zarządzany przez Lyxor Asset Management fundusz Lyxor ETF S&P 500 replikujący wyniki indeksu S&P 500 obejmującego 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na NYSE Euronext (US) i NASDAQ OMX wypłacił dywidendę tym inwestorom, którzy posiadali jego tytuły uczestnictwa w dniu 6 grudnia br. Wysokość dywidendy wyniosła 0,12 euro na jeden tytuł uczestnictwa funduszu.

To pierwsza dywidenda wypłacona przez ten fundusz polskim inwestorom, którzy nabyli tytuły uczestnictwa na GPW w Warszawie. Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF S&P 500 są notowane na WGPW od 31 maja 2011 r. Na giełdach zachodnioeuropejskich fundusz jest notowany od maja 2010 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.