Skip to main content

Fundusz Lyxor ETF S&P 500 wypłaci kolejną dywidendę

W dniu 8 lipca 2013 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – Lyxor ETF S&P 500 zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według następującego harmonogramu:

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF S&P 500

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,10

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

9 lipca 2013

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

10 lipca 2013

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

12 lipca 2013

Data wypłaty dywidendy

15 lipca 2013

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.