Skip to main content

Fundusz Lyxor ETF S&P 500 wypłaci dywidendę

Zarząd spółki MULTI UNITS LUXEMBOURG podjął decyzję o wypłaceniu dywidendy m.in. posiadaczom tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500. Ostatnim dniem nabycia prawa tytułów uczestnictwa tego funduszu z prawem do dywidendy będzie 11 grudnia 2012 r. Pierwszym dniem notowań tytułów uczestnictwa bez prawa do dywidendy będzie 12 grudnia 2012 r. Wypłata dywidendy nastąpi 17 grudnia 2012 r. Wartość dywidendy przypadającej na jeden tytuł uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500 wynosi 0,07 euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.