Skip to main content

Fundusz iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) w Rejestrze Funduszy Zagranicznych KNF

W dniu wczorajszym do Rejestru Funduszy Zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego został wpisany kolejny fundusz ETF iShares – iShares DAX ESG UCITS ETF (DE). Fundusz jest zarządzany przez spółkę BlackRock Asset Management Deutschland, a jego przedstawicielem w Polsce jest kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k.

Przypomnijmy, iż w maju i czerwcu 2022 roku do Rejestru Funduszy Zagranicznych KNF wpisanych zostało 7 parasolowych funduszy iShares zarejestrowanych w Irlandii i zarządzanych przez BlackRock Asset Management Ireland, w skład których wchodzi łącznie 140 funduszy ETF, natomiast w listopadzie 2022 roku cztery kolejne fundusze ETF iShares zarządzane przez spółkę BlackRock Asset Management Deutschland .

2 Replies to “Fundusz iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) w Rejestrze Funduszy Zagranicznych KNF”

  1. Dzień dobry, czy mogę spytać co daje takie wpisanie do rejestru funduszy KNF? Czy owe fundusze będą debiutować na GPW? Jaka jest różnica między nimi a funduszami których nie ma w tym rejestrze dla inwestora w Polsce?

    • Dziękuję za pytanie. Wpisanie funduszu do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez KNF umożliwia ich dystrybucję na terenie naszego kraju, natomiast nie oznacza, że ich tytuły uczestnictwa będą notowane na GPW w Warszawie (choć nie można tego wykluczyć).

Twój email nie zostanie opublikowany.