Skip to main content

Fundusz ETF w ofercie domów maklerskich

Informacja o debiucie pierwszego funduszu ETF na GPW w Warszawie pojawiła się na stronach internetowych większości krajowych domów maklerskich. Zazwyczaj jednak była to dość zdawkowa informacja, ograniczająca się do prezentacji najważniejszych cech tego instrumentu finansowego. Tylko nieliczne domy maklerskie zaprezentowały bogatszy wachlarz informacji – m.in. o zasadach notowania tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, o jego wadach i zaletach, o różnicach pomiędzy tym papierem wartościowym a podobnymi instrumentami finansowymi oraz o możliwościach wykorzystania ETF-ów np. w zakresie IKE.

Choć pojawienie się nowego instrumentu finansowego mogłoby skłonić domy maklerskie do przeprowadzenia szerszej akcji promocyjnej (tak jak w przypadku dużych ofert na rynku pierwotnym), nic takiego jednak nie nastąpiło (przynajmniej do tej pory). Jedynie dwa domy maklerskie zdecydowały się na wprowadzenie promocji w przypadku składania zleceń na nowy instrument finansowy. DM Banku Ochrony Środowiska obniżył stawkę prowizji do 0,25% dla zleceń internetowych (minimum 5 zł). Natomiast DM BZ WBK do końca września określił stawkę prowizji od wartości zlecenia na fundusz ETF składany wszystkimi kanałami (osobiście, przez telefon i przez Internet) na 0,1%, przy czym minimalna prowizja od zleceń składanych przez Internet wynosi 6 zł, a od zleceń składanych pozostałymi kanałami – 9 zł.

Można przypuszczać, że brak akcji promocyjnej funduszu Lyxor ETF WIG20 wynika z faktu, iż instrument ten stanowi konkurencję dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (akcyjnych) dystrybuowanych m.in. poprzez domy maklerskie. Te ostatnie są zaś znacznie bardziej opłacalnym produktem dla domów maklerskich (z punktu widzenia generowanych przychodów) niż ETF-y, z uwagi na znacznie wyższe koszty zarządzania – ich część (około połowy) trafia na konta domów maklerskich.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.