Skip to main content

Fundusz Beta ETF mWIG40TR cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów

Choć minęły dopiero dwa tygodnie od giełdowego debiutu funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, można z pewnością uznać, że początek jego obecności na warszawskim parkiecie jest więcej niż udany. Inwestorzy giełdowi obdarzyli go dużym zaufaniem, o czym świadczy ogromny popyt na jego certyfikaty inwestycyjne. Do dnia dzisiejszego emitent już trzykrotnie musiał emitować nowe certyfikaty w odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów. W rezultacie obecnie na GPW w Warszawie notowanych jest prawie sześciokrotnie więcej certyfikatów niż w momencie debiutu (por. poniższy wykres). Tak rewelacyjnego początku obecności na parkiecie nie miał jego poprzednik – fundusz Beta ETF WIG20TR PFIZ – w przypadku którego liczba certyfikatów inwestycyjnych w analogicznym okresie od debiutu zwiększyła się ”tylko” o 68%.

Emisje nowych certyfikatów funduszu Beta ETF mWIG40TR PFIZ znalazły odzwierciedlenie także w wartości jego aktywów netto. Według ostatniej dostępnej wyceny (na dzień 18 września) aktywa netto funduszu wynosiły 29,1 mln zł (w dniu debiutu było to 5,02 mln zł). Oznacza to, że aktywa netto funduszu naśladującego wyniki indeksu średnich spółek są obecnie wyższe od aktywów netto funduszu odwzorowującego wyniki inwestycyjne indeksu WIG20TR (w dniu 18 września wynosiły one 24,4 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.