Skip to main content

ETF-y jednym z najmniej znanych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie

W lutym 2020 r., na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji GPW, Centrum Badań Marketingowych Indicator przeprowadziło na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 500 osób badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”. Jego wyniki zostały zaprezentowane podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbył się w Warszawie.

Wśród bardzo wielu interesujących wątków tego badania (z którymi można zapoznać się np. na stronie GPW w Warszawie) pojawiła się także kwestia poziomu wiedzy Polaków dotyczącej rynku giełdowego. W pytaniu „Które z wymienionych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie są Panu/Pani znane?” zdecydowanie najwięcej osób wskazało na akcje (78%) i obligacje (51%). ETF-y wraz z opcjami pojawiły się ex-eaquo na ostatnim miejscu – wskazało je jedynie 4% ankietowanych. Ponadto 22% osób stwierdziło, iż nie zna żadnego z wymienionych w ankiecie instrumentów finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.