Skip to main content

Drugi z kolei spadek aktywów netto funduszy indeksowych

Kwiecień był drugim z kolei miesiącem, w którym obniżyła się wartość aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce – taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od od maja 2010 r., tj. od momentu pojawienia się (po dłuższej przerwie) tego rodzaju funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w minionym miesiącu aktywa sześciu funduszy indeksowych zmniejszyły się o 15,9 mln zł (7,0%) do 211,5 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2014 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 6,1 mln zł (3,0%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 r. zmalały o 2,1 mln zł (1,3%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 8,1% do 199,0 mln zł; tym samym po raz pierwszy od września ubiegłego roku znalazły się poniżej poziomu 200 mln zł. Podobnie jak w marcu, także i tym razem było to głównie spowodowane spadkiem aktywów subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev. Zmniejszyły się one o 9,7 mln zł do 146,3 mln zł (wartość jego jednostki uczestnictwa spadła w kwietniu o 1,8%). Spadek wartości aktywów odnotowały również wszystkie pozostałe podmioty z tej grupy – wśród nich największy zanotował subfundusz Ipopema Short Equity (o 5,3 mln zł do 4,4 mln zł).

Wzrosły natomiast aktywa subfunduszu Quercus Gold – funduszu o charakterze indeksowym odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. Nie był to jednak tak znaczący wzrost jak w marcu (wówczas aktywa te zwiększyły się ponad dwukrotnie) – tym razem był to wzrost o 15,8% (1,7 mln zł) do 12,5 mln zł (wartość jednostki uczestnictwa zwiększyła się w kwietniu o 0,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.