Skip to main content

Druga subskrypcja produktu strukturyzowanego Deutsche Banku PBC powiązanego z funduszem ETF SPDR Gold Trust

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji dwuletniego ubezpieczeniowo-inwestycyjnego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Złota Era II. Produkt, oferowany we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia, umożliwia inwestycję na rynku złota oraz zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. Subskrypcja db Gwarancji – Złota Era II potrwa do 17 września 2010 r.

Produkt db Gwarancja – Złota Era II oferowany jest we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rozwiązanie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej kwoty (wartości początkowej inwestycji) w dniu wykupu strukturyzowanych papierów wartościowych.

db Gwarancja – Złota Era II umożliwia całkowite lub częściowe wycofanie się z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez dodatkowych opłat. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa inwestowane są w 100% w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays Capital, oparte na strategii inwestycyjnej rynku złota: Gold Trendvol Strategy.

Gold Trendvol Strategy umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach cen złota, jak i na spadkach jego wartości. Polega na analizie trendu na rynku złota i, w zależności od rodzaju trendu – wzrostu, spadku lub braku możliwości jego określenia, zajmowaniu pozycji długiej, krótkiej lub neutralnej w funduszu złota SPDR Gold Trust. SPDR Gold Trust jest największym funduszem typu ETF odzwierciedlającym ceny złota na rynku kasowym. Fundusz wyceniany jest w dolarach amerykańskich i notowany jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Udział klienta w zyskach wypracowanych w ramach strategii inwestycyjnej wyniesie od 70 do 100% (wartość ta zostanie ustalona 16 września 2010 r.). Opłata wstępna wynosi 0,5% wartości początkowej inwestycji. Minimalna składka ubezpieczeniowa to 2 010 zł. W ramach ochrony ubezpieczeniowej klient może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu.

Parametry produktu db Gwarancja – Złota Era II:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 • Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

 • Okres odpowiedzialności: 2 lata

 • Instrument bazowy: Gold Trendvol Strategy

 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 22.09.2010 r.

 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 03.10.2012 r.

 • Data obserwacji końcowej: 24.09.2012 r.

 • Brak ryzyka walutowego – inwestycja zabezpieczona jest przed zmianami notowań kursów walut

 • Minimalna wartość początkowa inwestycji: 2 000 zł

 • Partycypacja: ustalona zostanie 16.09.2010 r. i będzie mieściła się w przedziale od 70 do 100%

 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej kwoty (wartości początkowej inwestycji) w dniu wykupu strukturyzowanych papierów wartościowych

 • Opłata wstępna: 0,5% wartości początkowej inwestycji

Źródło: informacja prasowa Deutsche Bank PBC.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.